Boermarkeweg 1

9414 VK

Hooghalen

0650598689

Udding Diervoeders Hooghalen
U bent hier: home » disclaimer
Udding Diervoeders Hooghalen
 
06 505 98 689
 

Disclaimer

 

{Eigenaar} spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

{Eigenaar} behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt {Eigenaar} geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan {Eigenaar} geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. {Eigenaar} garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
{Eigenaar} aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.